تمدن‌سازی نوین اسلامی

جایگاه دانشگاه قرآن «الجزیره» سودان در تمدن‌سازی نوین اسلامی

التزام فکری و رفتاری به تعالیم اسلام و حفظ قرآن از شروط پذیرش در تمامی رشته‌های دانشگاه «علوم قرآن و اصالت‌بخشی به علوم» استان «الجزیره» سودان است، به‌ طوری که رویکرد این دانشگاه گامی مهم در جهت تمدن‌سازی نوین اسلامی به شمار می‌رود.