توئيتر

وقتی پادشاه بحرین فیس بوکی می‌شود

مقامات بحرين در بيانيه اي از هواداران خود خواسته‌اند با الصاق عكس پادشاه بحرين حمايت خود را از حاكميت اين كشور در مقابله با مخالفان اعلام كنند.