تکفیر

تکفیر ائمه جماعت مسجدالحرام توسط داعش

گروه تروریستی داعش در چهل و ششمین شماره نشریه خود با عنوان «النبأ»، ائمه جماعات مسجدالحرام را به دلیل وابستگی به عربستان، مرتد و کافر معرفی کرد.