جشنواره موسیقی

جشنواره موسیقی ویژه معلولان در تونس افتتاح شد

چهارمین دوره جشنواره بین المللی موسیقی ویژه معلولان موسوم به «هندی میوزیک» با هنرمایی طبل زن تونسی ابراهیم البهلول افتتاح شد.

هنر ابزار قدرتمندی برای مبارزه با انواع ستم

گروه «ناس الغیوان» تاکنون شعرهای بسیاری را با هدف مبارزه علیه ستم و تلاش در جهت ایجاد صلح جهانی اجرا نموده است. مبارزه با نابرابری‌های اجتماعی، فساد سیاسی در میان دولتمردان عرب و پرداختن به موضوع مهم فلسطین مضامین مختلف سروده‌ها و کارهای این گروه را تشکیل می‌دهد.