جشنواره

حضور ۵۶ کشور در جشنواره سینمای اسلامی کازان

جشنواره سینمای اسلامی کازان با حضور ۵۶ کشور در روسیه برگزار می‌شود.