جنگ ذی قار

بازی قریش در رقابت با بازی‌های الکترونیکی جهان

هم‌اكنون كه نسخه سوم از سري بازي‌هاي استراتژيك قريش با تيراژ بالاي 500 هزار نسخه وارد بازار مي‌شود ديگر توليدكنندگان اين بازي جرأت پیدا کردند که با شركت‌هاي معتبر توليد بازي رايانه‌اي در جهان مقايسه ‌كنند