حاج حسین همدانی

«خداحافظ سالار» به عربی ترجمه شد

خداحافظ سالار شرح زندگی و خاطرات سردار شهید مدافع حرم «حاج حسین همدانی» به زبان عربی ترجمه شد.