حرام

حنان ترک به حضور خود در عرصه بازیگری خاتمه می دهد

حنان ترک: پس از باحجاب شدنم همیشه کشمکشی درمورد درست بودن کارم از لحاظ دینی در درون من وجود داشته است و اینک من با کنار گذاشتن بازیگری به طور کل به این جدال قدیمی خاتمه می دهم.

آیت الله حائری حضور اشغالگران در عراق را بعد از سال 2011 حرام دانست

تمديد حضور اشغالگران كافر در عراق پس از پايان مدت حتي براي يك روز حرام است.