حفظ کل قرآن

موفقیت کودک پناهنده سوری در حفظ کل قرآن

«لطیفه احمد الطعمه»، دختر خردسال سوری است که با وجود سختی‌‌ها و دشواری‌های پناهندگی در کشور ترکیه، در سن چهار و نیم سالگی موفق به حفظ کامل قرآن شد.

برگزاری دوره حفظ کل قرآن(یکساله) علاقمندان عراقی در ایران

 یکی از فعالیت های پر اهمیت در کشورهای اسلامی ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی بوده به طوریکه در سال های اخیر علاوه بر کشورهای اسلامی در اغلب کشورهای مختلف جهان موسسات و مراکز قرآنی متعددی تاسیس گردیده است تا در گشسترس آخرین کتاب آسمانی مسلمین جهان اقدام به فعالیت نمایند .