حفظ کل قرآن

برگزاری دوره حفظ کل قرآن(یکساله) علاقمندان عراقی در ایران

 یکی از فعالیت های پر اهمیت در کشورهای اسلامی ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی بوده به طوریکه در سال های اخیر علاوه بر کشورهای اسلامی در اغلب کشورهای مختلف جهان موسسات و مراکز قرآنی متعددی تاسیس گردیده است تا در گشسترس آخرین کتاب آسمانی مسلمین جهان اقدام به فعالیت نمایند .