خاتمه

«خاتمه»؛ صدای زنان افغانستان

کارگردان مستند «خاتمه»، گفت: چون شخصیت اصلی این فیلم اهل افغانستان بوده ما او را انتخاب کرده‌ایم، اما واقعیت این است که این زن جوان و مهاجر، پیش از هر چیز یک انسان است و می خواهد صدای زنان این کشور باشد.