خالد

شنیدنی های سیاسی از لبنان

احتمال استعفاي نماينده لبنان در سازمان ملل، قاچاق اسلحه توسط يك سوري از لبنان به سوريه، تهديد به بمب گذاري در دفتر نخست وزير لبنان، خريد و فروش غيرقانوني املاك در لبنان توسط اتباع خارجي احتمال استعفاي نجيب ميقاتي نخست وزير جديد از مهمترين شنيده هاي سياسي امروز لبنان است.