خطاطی

تازه‌های هنر در بحرین و کویت

برگزاری دو نمایشگاه در بحرین و کویت. تابلوهای بطیحی حاصل درگیری‌های میان رنگ‌ها و دغدغه‌های این نقاش اهل سوریه است.