خلیج

درخشش هنرمندان کشورهای خلیج در حراجی لندن

در نمایشگاه هنرهای قرن بیستم و خاورمیانه که ماه آینده در ساتبیز لندن برگزار خواهد شد، بخش ویژه‌ای به هنرمندان عرب از کشورهای حوزه خلیج عربی اختصاص داده شده است.