خودکشی

آمار تکان‌دهنده خودکشی در اسرائیل!

بسیاری از مردم جهان نمی‌دانند سالیانه 400 الی 500 نفر در اسرائیل دست به خودکشی می‌زنند. این میزان از خودکشی سالیانه، نسبت به جمعیت اسرائیل بسیار بالا است. البته اگر مقامات مسئول خبرهای مربوط به خودکشی شهروندان اسرائیلی را پنهان نکنند، مطمئنا آمار خودکشی در اسرائیل از این میزان ن