دارالشروق

بازچاپ کتاب قرآنی نویسنده مصری که در ایران ترجمه شد

کتاب «داستان‌های حیوانات در قرآن» از تألیفات احمد بهجت، از نویسندگان مشهور مصر، در این کشور بازچاپ شد.