داستان‌های حیوانات در قرآن

بازچاپ کتاب قرآنی نویسنده مصری که در ایران ترجمه شد

کتاب «داستان‌های حیوانات در قرآن» از تألیفات احمد بهجت، از نویسندگان مشهور مصر، در این کشور بازچاپ شد.