داوود آل سلمی

ارائه طرح‌های ساخت مسجد از سوی دانش‌آموزان عمانی

گروهی از دانش‌آموزان عمانی طرح‌های خود را برای ساخت مسجدی در مسقط،‌ پایتخت این کشور ارائه کردند.