دبيركل سازمان ملل

سازمان ملل بی صبرانه منتظر تشکیل دولت جدید لبنان است

ويليامز با ابراز تأسف از نقض روزانه حريم هوايي لبنان توسط اسراييل تأكيد كرد: من از دولت جديد لبنان مي خواهم تا از مرزهاي لبنان محافظت كند.