دبیر کل سازمان حقوق بشر بحرین

یورش نیروهای امنیتی به منزل دبیرکل سازمان حقوق بشر بحرین + عکس

مزدوران وابسته به سرويس‌هاي امنيتي بحرين چند روز پيش به منزل نبيل رجب دبيركل سازمان حقوق بشر بحرين و مادرش يورش بردند.