دولت سودان

کمیته انتخاباتی سودان از برگزاری همه پرسی در دارفور خبر داد

كميته انتخاباتي سودان قصد دارد تا پيش از ماه ژوئيه (تير) يك همه پرسي در خصوص تقسيمات اداري 'دارفور' برگزار كند.