دیدار

حضور پررنگ ایران در جشنواره فیلم «دیدار» تاجیکستان

در هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم «دیدار» در تاجیکستان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران حضوری پررنگ دارند.