دینار

شاخص سهام بورس کویت افزایش یافت

در بازار بورس اوراق بهادار كويت امروز 163 ميليون و 500 هزار سهم به ارزش 30 ميليون و 800 هزار دينار برابر با 105 ميليون و 952 هزار دلار داد و ستد شد.