رئيس‌جمهور

پیشنهاد جدید رئیس‌جمهور یمن به مخالفان

هفته‌ها تظاهرات هزاران مخالف يمني در صنعا و ديگر شهرهاي اين كشور، حكومت 32 ساله علي عبدالله صالح را در آستانه‌ي سرنگوني قرار داده است، اما آمريكا و عربستان سعودي درباره اين كه چه كسي جانشين وي باشد، نگران هستند.