رایزن فرهنگی

کاروان زیر سایه خورشید با قاری ایرانی در زیمبابوه

آیین‌های بزرگداشت دهه كرامت، به همت رایزنی فرهنگی ایران و با حضور كاروان «زیر سایه خورشید» در شهرهای هراره (پایتخت)، كادوما و موتاره زیمبابوه برگزار شد.