رضا امیرخانی

رضا امیرخانی: افغانستان پاره تن ماست

رضا امیرخانی از کودکی آرزو داشته روزی شاعر شود و با لحن افغانستانی در افغانستان شعر بگوید؛ هرچند این آرزویش برآورده نشده اما می‌گوید هم‌چنان عاشق این کشور زیباست.

 خنجر نهان مجله «اروپا» به ادبیات پس از انقلاب ایران

شماره جدید مجله «اروپا» در نگاه اول مخاطبان، مجله‌ای ادبی است که سعی دارد ادبیات کشوری را شناسایی و معرفی کند که پیش از این در کشور فرانسه مورد غفلت قرار گرفته است و اینک زمان آن فرا رسیده است که وظیفه معرفی نویسندگان و آثار برتر آن‌ها را به مردم فرانسویی بر دوش بگیرد. اما با کمی