رمضان با قرآن

انتشار ترجمه عربى «رمضان با قرآن» در لبنان.

جمعيت قرآن كريم در لبنان كتاب«رمضان با قرآن» حجت الاسلام و المسلمين محسن قرائتی را با عنوان« شهر رمضان مع القرآن الكريم» ترجمه و در 224 صفحه در بيروت منتشر كرده است. اين كتاب كه بر اساس تفسير نور اين استاد تنظيم شده است.