رونمایی کتاب

در نمایشگاه بین المللی کتاب دمشق

کتاب «حزب الله فلسفه القوه» رونمایی شد

در حاشیه نمایشگاه بین المللی کتاب دمشق از کتاب حزب الله فلسفه قدرت رونمایی شد.