ستاد بازسازی عتبات در سامرا

امکان اسکان ۴ هزار زائر در حرم سامرا فراهم شد

رئیس ستاد بازسازی عتبات در سامرا با اشاره به سنگفرش بیش از ۵ هزار مترمربع از حرم سامرا، گفت: ظرفیت اسکان برای ۴ هزار زائر در حرم امامین عسکریین (ع) فراهم شده است.