سرزمین‌های اشغالی فلسطین

کشف بقایای یک مسجد قدیمی در فلسطین اشغالی

بقایای یکی از قدیمی‌ترین مساجد جهان در شهر «رهط» واقع در سرزمین‌های اشغالی فلسطین کشف شد.