سرگرمی

سرمایه گذاری 500 میلیون دلاری عربستان در صنعت سرگرمی

عربستان سعودی 5.7 درصد از سهام «Live Nation» بزرگترین شرکت سرگرمی زنده جهان را به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار خریداری کرد.