سفر

نمایش ۲ فیلم عراقی در سینماهای ایران

دو فیلم از کارگردانان مطرح عراقی در این فصل اکران گروه «هنر و تجربه» روی پرده سینماهای ایران رفت.

به سمت جنوب و شرق.. سفر و دیدگاه

محمد المخزنجی: فلسفه‌ای معنوی و دیدگاهی جذاب و گیرا نسبت به مردم و کشورهای مختلف وجود دارد. این سفرها چشمان بصیرت مرا برای فهم این دیدگاه‌ها باز کرد.