سلطان

افتتاح ۳۰ مسجد در شیخ نشین شارجه

همزمان با ماه مبارک رمضان بیش از ۳۰ مسجد در شیخ نشین شارجه امارات افتتاح شد.