سلمان العوده

محاکمه سری جدید بازداشت شدگان برجسته عربستان

حساب کاربری «معتقلی الرای» از محاکمه سری جدید دو نفر از بازداشت شدگان برجسته عربستانی پرده برداشت.