سمت

نسخه مصری کتاب «فن ترجمه از عربی به فارسی» رونمایی شد

آیین رونمایی از نسخه مصری کتاب «فن ترجمه از عربی به فارسی» در بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران برگزار شد.