سهام

افزایش شاخص بازار سهام عربستان سعودی

براين اساس درآمد شركت ملي صنعتي عربستان درمدت مورد بررسي به حداكثر مقدار خود در سه سال اخير افزايش يافت و درآمد شركت پالايشگاهي و پتروشيمي رابغ به حداكثر مقدار مجاز افزايش يافت.