سوددهی

افزایش میزان سوددهی بانک اسلامی شارجه امارات

هم چنين دارايي هاي بانك اسلامي شارجه در سه ماهه نخست امسال از مرز 17 ميليارد و 100 ميليون درهم گذشت كه نسبت به همين مدت در سال گذشته بيش از 2.8 درصد افزايش يافت.