شبکه‌های برون مرزی

در گفتگو با کارشناس آذربایجانی شبکه سحر

آیا شبکه‌های برون مرزی توان رقابت با شبکه‌های غربی و ترکیه‌ای را دارند؟

مدیر گروه مطالعات علمی دانشگاه المصطفی گفت: رقابت بحث سختی است آن هم با شبکه‌های غربی. البته آن‌ها بیننده‌های خاص خود را دارند و ما هم مخاطبان خود را داریم که بیشتر از مردم متدین آن جامعه متشکل شده اند.