شرکت ملی نفت

افزایش تولید نفت ونزوئلا در ماه مارس

ونزوئلا اواخر ماه مارس ضمن فسخ کردن قرارداد خود با سازمان بازرسی اس.سی.اس که حسابرسی آمارهای تولید نفت ونزوئلا را به عهده داشت، اعلام کرد: دولت کاراکاس دیگر آمارهای این موسسه را منتشر نمی کند.