شهادت سردار سلیمانی

واکنش هنرمندان آمریکایی به شهادت سردار سلیمانی

هنرمندان آمریکایی نسبت به ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از سوی آمریکا در صفحات شخصی خود واکنش نشان دادند.