شهر البتراء

مجلس نمایندگان اردن روز گذشته با درخواست معارضان این کشور جهت محدود کردن اختیارات عبدالله دوم، پادشاه این کشور و برقراری مشروطه سلطنتی در اردن مخالفت کرد.

مجلس نمايندگان اردن روز گذشته با انتشار بيانيه‌اي اعلام كرد كه به شكلي تام و قاطع با درخواست انجام برخي اصلاحات در قانون اساسي جهت اعمال برخي محدوديت‌ها در اختيارات پادشاه مخالف است و اين مجلس هم‌چنان پاسدار و حافظ هويت اردن و قانون اساسي آن خواهد بود.