شیخ محمود شلتوت

شیخ شلتوت؛ بنیانگذار تفسیر موضوعی قرآن در مصر

سالم السکری، استاد تفسیر دانشگاه الازهر، طی سمیناری در نمایشگاه کتاب قاهره اظهار کرد: «شیخ محمود شلتوت»، شیخ پیشین الازهر، از کسانی بود که هسته اولیه «علم تفسیر موضوعی قرآن» را در مصر بنا نهاد.

گذری درباره مردی که این روزها از میان ما رفت

شیخی در آرزوی تقریب امت