شیوع ویروس کرونا

بازگشایی مساجد در سه ایالت مالزی در دوره پساکرونا

به گفته مدیران مساجد در سه ایالت جوهور، پراک و پنانگ، با گذشت از دوره بحرانی کرونا، مساجد به تدریج بازگشایی شده، اما هنوز موظف به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی هستند.

برخی مساجد کویت بازگشایی می‌شوند

دولت کویت تصمیم دارد برخی از مساجد این کشور را پس از چندین هفته به روی نمازگزاران باز کند.

بازگشایی تدریجی مساجد اندونزی برای اقامه نمازهای جمعه

مسلمانان برخی از مناطق اندونزی توانستند با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی، این هفته در مساجد حضور پیدا کرده و در نمازهای جمعه شرکت داشته باشند.