صنعت نفت

امضای توافقنامه برداشت از چهار میدان نفتی اکوادور

بنابر اعلام وزارت نفت اکوادور، اسامی شرکت های هالیبرتون آمریکا، ودرفورد اینترنشنال سوئیس، بکرهیوجز آمریکا، بکری کالیلا روسیه، شلمبرژه آمریکا و پتروچاینا چین در فهرست شرکت های پیشنهاد دهنده بوده است.

تلاش عراق برای ارتقاء جایگاه خود در سازمان اوپک

اين نشريه در ادامه افزود عراق فعلا مشمول سيستم سهميه بندي اوپك نيست اما مقامهاي ايراني تصديق مي كنند كه احياي فعاليت هاي اين رقيب ديرين مي تواند بر موقعيت تهران در كارتل اوپك اثر بگذارد. گرچه نفوذ ايران بر عراق اكنون به سبب وجود يك دولت شيعه در بغداد بيشتر شده است اما اين نفوذ ما