ضدعفونی

مسجدالحرام ضدعفونی شد

با وجود اینکه مسجدالحرام همچنان بر روی زائران بسته است، متولیان حرم اقدام به پاکسازی و ضدعفونی مطاف کردند که این عملیات حدود ۳ ساعت به طول انجامید.

وضعیت مساجد اندونزی به حالت عادی برمی گردد

در بخشنامه ای که توسط شورای مساجد اندونزی به مدیرت مساجد صادر شده، از امامان جماعت خواسته شد که تمامی مساجد را بازگشایی کرده و با شرایط عادی نمازهای هفتگی را برگزار کنند.