عادی‌سازی روابط

برای اولین بار در جهان عرب نشستی با موضوع هولوکاست

جمعیت همکاری و دوستی مراکش و فلسطین: آیا این دانشگاه می‌تواند جنایت‌های اسرائیل را در حق مردم فلسطین نادیده بگیرد؟ آیا می‌توان فراموش کرد که اسرائیل در حق مردم این سرزمین چه کرد و چگونه آنان را آواره نمود؟

اکران فیلمی صهیونیستی در راستای عادی‌سازی روابط در مراکش

گروه‌های مخالف با عادی‌سازی روابط با مراکش بیانیه‌ای صادر کرده‌اند و در آن اعلام نموده‌اند که این کار مراکش چیزی فراتر از عادی‌سازی روابط با اسرائیل بوده است. چرا که این کشور به اکران فیلم «شرقی» بسنده نکرده است و از کارگردان این فیلم «عامی لیفن» نیز تقدیر به عمل آورده است.