عدن

5 نفر در عدن زخمی شدند/ سیطره گروههای مسلح بر یک مرکز نظامی

شاهدان عینی گزارش دادند که دهها نفراز مخالفان علی عبدالله صالح که خواستار برکناری وی هستند علیه تظاهراتی که زنان طرفدار صالح برگزار کردند، اعتراض کردند که موجب دخالت نیروهای گارد ریاست جمهوری به نفع طرفداران شد.

هنر انقلابی در شهر عدن اعلام موجودیت کند

علی عبدالکریم عضو اتحادیه ادیبان عدن: «ایجاد تغییر اساسی در ساختار سیاسی کشور نیاز دارد که از هم‌اکنون چارچوب نظام مورد نظر خود را با هنر و ادبیات به مردم آموزش دهیم».

آغاز اعتصاب تاجران یمنی

شاهدان عيني به الجزيره گفتند: نيروهاي امنيت مركزي و گارد رياست جمهوري و تعدادي از اراذل و اوباش مسلح در حالي كه لباس شخصي پوشيده بودند، به دههاهزار تظاهركننده در صنعا حمله كردند.

شرح انقلاب یمن در داستان سرخ

خواننده داستان علاوه بر لذتی که از شیوه نگارش نویسنده و ابتکار ادبی در شیوه روایتی آن به دست می‌‌آورد، اطلاعات فراوان و وسیعی نیز در مورد اماکن جغرافیایی مختلف و خاطرات زندگی انقلابیون یمن کسب می‌کند.