عربستان،

شاهکار فروخته شده داوینچی به عربستان، تقلبی از آب درآمد

نیویورک پست نوشت: «سالواتور موندی» شاهکار لئوناردو داوینچی که گران قیمت ترین اثر هنری در جهان نام گرفته و دو سال پیش در یک حراجی به عربستان فروخته شد، ممکن است تقلبی باشد.