علامه حلی

ارسال آثار به همایش علامه حلی عراق تا پایان سال ۲۰۱۸ تمدید شد

مرکز احیای میراث حوزه علمیه حله وابسته به آستان مقدس حسینی همچنان از پژوهش های محقیقین و پژوهشگران و طلاب استقبال می کند و مهلت ارسال آثار را تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی تمدید کرد.