علي‌اكبر صالحي

وزیر امور خارجه کشورمان با نخست‌وزیر امارات دیدار و گفت‌وگو کرد

وزير امور خارجه كشورمان صبح امروز براي انجام سفري يك روزه وارد ابوظبي شد و در بدو ورود در فرودگاه سلطنتي ابوظبي مورد استقبال انور محمد قرقاش، وزير مشاور در امور خارجه امارات قرار گرفت.

غرب در مقابل بی‌حرمتی و کشتار مردم بحرین چشمان خود را بسته ‌است

وزير امور خارجه كشورمان افزود: اگر ما اولين صحنه جهاني چالش بين حق و باطل را در زمان بعثت حضرت رسول در نظر بگيريم، دو امپراطوري بزرگ وقت يعني پارس و روم شرقي فرو ريختند و يك چالش بين سلطه‌گران و عدالت‎خواهان جهان ايجاد شد.