عکاسی

عکاس عراقی آشفتگی و امید در این کشور را به نمایش گذاشت

'معن حبیب' عکاس خبرنگار عراقی با برپایی نمایشگاه عکس ' نظری به عراق' رنج های مردم کشورش بر اثر حمله داعش را که با چشم خود دیده، برای عموم به نمایش گذاشت .